Timor Leste

Timor Leste BNP - Reëel groeicijfer

Timor Leste > Economie

BNP - Reëel groeicijfer: 7,3% (2011 est.)
6,1% (2010 est.)
12,9% (2009 est.)

Definitie: Deze indicator geeft de bbp-groei op jaarbasis gecorrigeerd voor inflatie en uitgedrukt als een percentage.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 11 maart 2011

Zie ook

© 2012 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.