Flag of Spanje

Spanje Demografie Profiel 2012

Home > Spanje

Bevolking

47.042.984 (Juli 2011 est.)

Leeftijdsopbouw

0-14 jaar: 15,1% (mannen 3.646.614/vrouwen 3.435.311)
15-64 jaar: 67,7% (mannen 16.036.556/vrouwen 15.637.090)
65 jaar and over: 17,1% (mannen 3.389.681/vrouwen 4.609.532) (2011 est.)

Bevolkingsgroei

0,654% (2011 est.)

Geboortecijfer

10,4 births/1.000 inwoners (2011 est.)

Sterftecijfer

8,88 deaths/1.000 inwoners (July 2011 est.)

Netto migratie percentage

5,02 migrant(s)/1.000 inwoners (2011 est.)

Bevolking naar sekse

at birth: 1,06 man/vrouw
onder 15 jaar jaar: 1,06 man/vrouw
15-64 jaar: 1,03 man/vrouw
65 jaar and over: 0,74 man/vrouw
totale bevolking: 0,97 man/vrouw (2011 est.)

Zuigelingensterfte

total: 3,37 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 3,71 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 3,01 deaths/1.000 levend geborenen (2011 est.)

Levensverwachting

totale bevolking: 81,27 jaar
mannen: 78,26 jaar
vrouwen: 84,47 jaar (2011 est.)

Vruchtbaarheidspercentage

1,48 kinderen/vrouw (2011 est.)

hiv/AIDS - percentage volwassenen

0,4% (2009 est.)

hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS

130.000 (2009 est.)

hiv/AIDS - overledenen

1.600 (2009 est.)

Moedersterfte

6 doden / 100.000 levendgeborenen (2008)

Alfabetisme

definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 97,9%
mannen: 98,7%
vrouwen: 97,2% (2003 est.)

Uitgaven aan gezondheidszorg

9,7% BBP (2009)

Dichtheid van artsen

3,705 artsen / 1.000 inwoners (2009)

Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking

3,22 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2008)

Obesitas - percentage volwassenen

15,6% (2007)


Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 19 maart 2012