Flag of Spanje

Spanje Profiel Demografie 2014

Home > Spanje

Bevolking47.737.941 (Juli 2014 est.)
Leeftijdsopbouw0-14 jaar: 15,4% (mannen 3.791.781/vrouwen 3.575.157)
15-24 jaar: 9,6% (mannen 2.370.289/vrouwen 2.212.511)
25-54 jaar: 45,9% (mannen 11.158.451/vrouwen 10.752.197)
55-64 jaar: 11,4% (mannen 2.662.055/vrouwen 2.799.379)
65 jaar and over: 17,6% (mannen 3.582.643/vrouwen 4.833.478) (2014 est.)
Bevolkingsgroei0,81% (2014 est.)
Geboortecijfer9,88 births/1.000 inwoners (2014 est.)
Sterftecijfer9 deaths/1.000 inwoners (2014 est.)
Netto migratie percentage7,24 migrant(s)/1.000 inwoners (2014 est.)
Bevolking naar sekseat birth: 1,07 man/vrouw
0-14 jaar: 1,06 man/vrouw
15-24 jaar: 1,07 man/vrouw
25-54 jaar: 1,04 man/vrouw
55-64 jaar: 0,98 man/vrouw
65 jaar and over: 0,74 man/vrouw
totale bevolking: 0,97 man/vrouw (2014 est.)
Zuigelingensterftetotal: 3,33 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 3,66 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 2,97 deaths/1.000 levend geborenen (2014 est.)
Levensverwachtingtotale bevolking: 81,47 jaar
mannen: 78,47 jaar
vrouwen: 84,67 jaar (2014 est.)
Vruchtbaarheidspercentage1,48 kinderen/vrouw (2014 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen0,4% (2009 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS130.000 (2009 est.)
hiv/AIDS - overledenen1.600 (2009 est.)
Alfabetismedefinition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 97,7%
mannen: 98,5%
vrouwen: 97% (2010 est.)
Moedersterfte6 doden / 100.000 levendgeborenen (2010)
Uitgaven aan gezondheidszorg9,6% BBP (2010)
Dichtheid van artsen3,96 artsen / 1.000 inwoners (2011)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking3,2 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2010)
Obesitas - percentage volwassenen26,6% (2008)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015