Salomon

Salomon Grondwet

Salomon > Gouvernement

Grondwet: adopted 31 Mei 1978, effective 7 Juli 1978; amended several times, last in 2010 (2012)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015

© 2015 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.