Saint-Pierre en Miquelon

Saint-Pierre en Miquelon BNP - Reëel groeicijfer

Saint-Pierre en Miquelon > Economie

BNP - Reëel groeicijfer: NA%

Definitie: Deze indicator geeft de bbp-groei op jaarbasis gecorrigeerd voor inflatie en uitgedrukt als een percentage.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015

Zie ook

© 2015 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.