Flag of Peru

Peru Economie Profiel 2012

Home > Peru

BNP

$301.5 miljard (2011 est.)
$282 miljard (2010 est.)
$259.3 miljard (2009 est.)
note: data are in 2011 US dollars

BNP - Reëel groeicijfer

6,9% (2011 est.)
8,8% (2010 est.)
0,9% (2009 est.)

BNP - Per hoofd van de bevolking (koopkracht)

$10,000 (2011 est.)
$9,500 (2010 est.)
$8,900 (2009 est.)
note: data are in 2011 US dollars

Bevolking onder armoedegrens

31,3% (2010)

Inkomen per huishouden/consumptiepercentage

lowest 10%: 1,4%
highest 10%: 35,9% (2009)

Inflatiepercentage (consumentenprijzen)

3,4% (2011 est.)
1,5% (2010 est.)
note: data are for metropolitan Lima, annual average

Bruto vaste investeringen

25.6% of GDP (2011 est.)

Beroepsbevolking

15,9 miljoen
note: individuals older than 14 years of age (2011 est.)

Jeugdwerkloosheid

totale bevolking (15-24 jaar): 14%
mannen: 12,5%
vrouwen: 15,6% (2008)

Werkloosheidspercentage

7,9% (2011 est.)
7,9% (2010 est.)
note: data are for metropolitan Lima; widespread underemployment

Budget

revenues: $35,8 miljard
expenditures: $32,6 miljard (2011 est.)

Overheidsschuld

21.7% of GDP (2011 est.)
23.4% of GDP (2010 est.)
note: data cover general government debt, and includes debt instruments issued by government entities other than the treasury; the data exclude treasury debt held by foreign entities; the data include debt issued by subnational entities

Groeipercentage industriële productie

5% (2011 est.)

Productie elektriciteit

38,7 miljard kWh (2010 est.)

Productie elektriciteit per bron

fossil fuel: 14,5%
hydro: 84,7%
nuclear: 0%
other: 0,8% (2001)

Consumptie elektriciteit

34,25 miljard kWh (2009 est.)

Export elektriciteit

0 kWh (2010 est.)

Import elektriciteit

6 miljoen kWh (2010 est.)

Productie olie

152,700 vaten/dag (2010 est.)

Consumptie olie

189,000 vaten/dag (2010 est.)

Import olie

88,080 vaten/dag (2010 est.)

Export olie

73,280 vaten/dag (2009 est.)

Olie - bewezen reserves

532,7 miljoen vaten (1 January 2011 est.)

Productie aardgas

31,12 miljard kubieke meters (2010)

Consumptie aardgas

3,65 miljard kubieke meters (2010)

Export aardgas

3,59 miljard kubieke meters
note: in 2010 Peru became a net exporter of LNG (2010 est.)

Import aardgas

0 kubieke meters (2010)

Lopende rekening van de betalingsbalans

-$2.267 billion (2011 est.)
-$2.625 billion (2010 est.)

Aardgas - bewezen reserves

345,5 miljard kubieke meters (1 January 2011 est.)

Export

$46,27 miljard (2011 est.)
$35,56 miljard (2010 est.)

Uitvoerpartners

China 15,2%, Switzerland 13%, US 12,7%, Canada 9,1%, Japan 4,8%, Germany 4,2% (2010 est.)

Import

$36,97 miljard (2011 est.)
$28,82 miljard (2010 est.)

Invoerpartners

US 19,5%, China 16,6%, Brazil 6,5%, Ecuador 5,2%, Argentina 4,8% (2010 est.)

Reserves van buitenlandse valuta en goud

$48.82 billion (31 December 2011 est.)
$44.11 billion (31 December 2010 est.)

Buitenlandse schuld

$36,98 miljard (31 December 2011 est.)
$34,22 miljard (31 December 2010 est.)
note: public debt component of total: $20,6 miljard (31 December 2009)

Directe buitenlandse investeringen - instroom

$49.51 billion (31 December 2011 est.)
$41.85 billion (31 December 2010 est.)

Directe buitenlandse investeringen - uitstroom

$2.375 billion (31 December 2011 est.)
$2.095 billion (31 December 2010 est.)

Marktwaarde van beursgenoteerde aandelen

$121.6 billion (31 December 2011)
$160.9 billion (31 December 2010)
$107.3 billion (31 December 2009)


Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 19 maart 2012