Flag of Oezbekistan

Oezbekistan Demografie Profiel 2012

Home > Oezbekistan

Bevolking

28.394.180 (Juli 2011 est.)

Leeftijdsopbouw

0-14 jaar: 26,5% (mannen 3.817.755/vrouwen 3.635.142)
15-64 jaar: 68,8% (mannen 9.620.356/vrouwen 9.742.818)
65 jaar and over: 4,7% (mannen 560.574/vrouwen 751.955) (2011 est.)

Bevolkingsgroei

0,94% (2011 est.)

Geboortecijfer

17,33 births/1.000 inwoners (2011 est.)

Sterftecijfer

5,29 deaths/1.000 inwoners (July 2011 est.)

Netto migratie percentage

-2,65 migrant(s)/1.000 inwoners (2011 est.)

Bevolking naar sekse

at birth: 1,06 man/vrouw
onder 15 jaar jaar: 1,05 man/vrouw
15-64 jaar: 0,99 man/vrouw
65 jaar and over: 0,74 man/vrouw
totale bevolking: 0,99 man/vrouw (2011 est.)

Zuigelingensterfte

total: 21,2 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 25,12 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 17,05 deaths/1.000 levend geborenen (2011 est.)

Levensverwachting

totale bevolking: 72,77 jaar
mannen: 69,74 jaar
vrouwen: 75,98 jaar (2011 est.)

Vruchtbaarheidspercentage

1,86 kinderen/vrouw (2011 est.)

hiv/AIDS - percentage volwassenen

0,1% (2009 est.)

hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS

28.000 (2009 est.)

hiv/AIDS - overledenen

fewer than 500 (2009 est.)

Moedersterfte

30 doden / 100.000 levendgeborenen (2008)

Alfabetisme

definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 99,3%
mannen: 99,6%
vrouwen: 99% (2003 est.)

Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht

4,4% (2006)

Uitgaven aan gezondheidszorg

5,2% BBP (2009)

Dichtheid van artsen

2,617 artsen / 1.000 inwoners (2007)

Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking

4,83 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2007)


Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 19 maart 2012