Flag of Nepal

Nepal Economie Profiel 2012

Home > Nepal

BNP

$37.74 miljard (2011 est.)
$36.52 miljard (2010 est.)
$34.88 miljard (2009 est.)
note: data are in 2011 US dollars

BNP - Reëel groeicijfer

3,5% (2011 est.)
4,6% (2010 est.)
4,4% (2009 est.)

BNP - Per hoofd van de bevolking (koopkracht)

$1,300 (2011 est.)
$1,300 (2010 est.)
$1,200 (2009 est.)
note: data are in 2011 US dollars

Bevolking onder armoedegrens

30,9% (2011)

Inkomen per huishouden/consumptiepercentage

lowest 10%: 3,2%
highest 10%: 29,5% (2011)

Inflatiepercentage (consumentenprijzen)

7,8% (2011 est.)
10% (2010 est.)

Beroepsbevolking

18 miljoen
note: severe lack of skilled labor (2009 est.)

Werkloosheidspercentage

46% (2008 est.)
42% (2004 est.)

Budget

revenues: $3,9 miljard
expenditures: $5,3 miljard (FY11)

Groeipercentage industriële productie

1,4% (FY10)

Productie elektriciteit

3,156 miljard kWh (2010 est.)

Productie elektriciteit per bron

fossil fuel: 8,5%
hydro: 91,5%
nuclear: 0%
other: 0% (2001)

Consumptie elektriciteit

4,833 miljard kWh (2010 est.)

Export elektriciteit

0 kWh (2010 est.)

Import elektriciteit

70 miljoen kWh (2010 est.)

Productie olie

0 vaten/dag (2010 est.)

Consumptie olie

20,000 vaten/dag (2010 est.)

Import olie

13,740 vaten/dag (2009 est.)

Export olie

0 vaten/dag (2010 est.)

Olie - bewezen reserves

0 vaten (1 January 2011 est.)

Productie aardgas

0 kubieke meters (2010 est.)

Consumptie aardgas

0 kubieke meters (2009 est.)

Export aardgas

0 kubieke meters (2010 est.)

Import aardgas

0 kubieke meters (2010 est.)

Lopende rekening van de betalingsbalans

-$437.9 million (2010 est.)
$537 million (2009 est.)

Aardgas - bewezen reserves

0 kubieke meters (1 January 2011 est.)

Export

$896 miljoen (2011 est.)
$901,9 miljoen (2010 est.)

Uitvoerpartners

India 66,4%, US 6,8%, Germany 4,8%, Bangladesh 5,4% (2009)

Import

$5,4 miljard (2011 est.)
$5,016 miljard (2010 est.)

Invoerpartners

India 65,2%, China 11,5% (2009)

Buitenlandse schuld

$4,5 miljard (2009)
$3,285 miljard (2008)

Directe buitenlandse investeringen - instroom

$NA

Directe buitenlandse investeringen - uitstroom

$NA

Marktwaarde van beursgenoteerde aandelen

$4.492 billion (31 July 2011 est.)
$4.843 billion (31 December 2010)
$5.485 billion (31 December 2009 est.)


Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 19 maart 2012