Flag of Namibië

Namibië Demografie Profiel 2012

Home > Namibië

Bevolking

2.165.828 (Juli 2012 est.)
note: estimates for this country explicitly take into account the effects of excess mortality due to AIDS; this can result in lower life expectancy, higher infant mortality, higher death rates, lower population growth rates, and changes in the distribution of population by age and sex than would otherwise be expected

Leeftijdsopbouw

0-14 jaar: 34,2% (mannen 371.078/vrouwen 364.232)
15-64 jaar: 61,7% (mannen 671.853/vrouwen 652.414)
65 jaar and over: 4,1% (mannen 38.851/vrouwen 49.157) (2011 est.)

Bevolkingsgroei

0,817% (2011 est.)

Geboortecijfer

21,11 births/1.000 inwoners (2011 est.)

Sterftecijfer

13,09 deaths/1.000 inwoners (July 2011 est.)

Netto migratie percentage

0,15 migrant(s)/1.000 inwoners (2011 est.)

Bevolking naar sekse

at birth: 1,03 man/vrouw
onder 15 jaar jaar: 1,02 man/vrouw
15-64 jaar: 1,03 man/vrouw
65 jaar and over: 0,78 man/vrouw
totale bevolking: 1,02 man/vrouw (2011 est.)

Zuigelingensterfte

total: 45,61 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 48,76 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 42,36 deaths/1.000 levend geborenen (2011 est.)

Levensverwachting

totale bevolking: 52,17 jaar
mannen: 52,47 jaar
vrouwen: 51,86 jaar (2011 est.)

Vruchtbaarheidspercentage

2,41 kinderen/vrouw (2011 est.)

hiv/AIDS - percentage volwassenen

13,1% (2009 est.)

hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS

180.000 (2009 est.)

hiv/AIDS - overledenen

6.700 (2009 est.)

Moedersterfte

180 doden / 100.000 levendgeborenen (2008)

Alfabetisme

definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 85%
mannen: 86,8%
vrouwen: 83,5% (2001 census)

Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht

17,5% (2007)

Uitgaven aan gezondheidszorg

5,9% BBP (2009)

Dichtheid van artsen

0,374 artsen / 1.000 inwoners (2007)

Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking

2,67 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2009)


Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 19 maart 2012