Mexico

Mexico Bevolking onder armoedegrens

Mexico > Economie

Bevolking onder armoedegrens: 52,3%
note: based on food-based definition of poverty; asset based poverty amounted to more than 47% (2012 est.)

Definitie: Nationale schattingen van het percentage van de bevolking valt onder de armoedegrens zijn gebaseerd op enquêtes van de sub-groepen, met de resultaten gewogen naar het aantal mensen dat in elke groep. Definities van armoede variëren aanzienlijk tussen de naties. Bijvoorbeeld, de rijke landen over het algemeen hebben meer royale normen van de armoede dan arme landen.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015

Zie ook

© 2015 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.