Luxemburg

Luxemburg Spoorwegen

Luxemburg > Transport

Spoorwegen: total: 275 km
standard gauge: 275 km 1.435-m gauge (243 km electrified) (2008)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015

Zie ook

© 2015 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.