Flag of IJsland

IJsland Profiel Demografie 2014

Home > IJsland

Bevolking317.351 (Juli 2014 est.)
Leeftijdsopbouw0-14 jaar: 19,7% (mannen 31.660/vrouwen 30.720)
15-24 jaar: 14,5% (mannen 23.116/vrouwen 22.742)
25-54 jaar: 40,7% (mannen 65.218/vrouwen 64.102)
55-64 jaar: 11,6% (mannen 18.644/vrouwen 18.225)
65 jaar and over: 13,5% (mannen 19.754/vrouwen 23.170) (2014 est.)
Bevolkingsgroei0,65% (2014 est.)
Geboortecijfer13,09 births/1.000 inwoners (2014 est.)
Sterftecijfer7,13 deaths/1.000 inwoners (2014 est.)
Netto migratie percentage0,52 migrant(s)/1.000 inwoners (2014 est.)
Bevolking naar sekseat birth: 1,04 man/vrouw
0-14 jaar: 1,03 man/vrouw
15-24 jaar: 1,02 man/vrouw
25-54 jaar: 1,02 man/vrouw
55-64 jaar: 1 man/vrouw
65 jaar and over: 0,85 man/vrouw
totale bevolking: 1 man/vrouw (2014 est.)
Zuigelingensterftetotal: 3,15 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 3,3 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 3 deaths/1.000 levend geborenen (2014 est.)
Levensverwachtingtotale bevolking: 81,22 jaar
mannen: 78,98 jaar
vrouwen: 83,54 jaar (2014 est.)
Vruchtbaarheidspercentage1,88 kinderen/vrouw (2014 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen0,3% (2009 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDSfewer than 1.000 (2009 est.)
hiv/AIDS - overledenenfewer than 100 (2009 est.)
Alfabetismedefinition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 99%
mannen: 99%
vrouwen: 99% (2003 est.)
Moedersterfte5 doden / 100.000 levendgeborenen (2010)
Uitgaven aan gezondheidszorg9,1% BBP (2011)
Dichtheid van artsen3,46 artsen / 1.000 inwoners (2011)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking5,8 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2007)
Obesitas - percentage volwassenen23,2% (2008)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015