Flag of IJsland

IJsland Demografie Profiel 2012

Home > IJsland

Bevolking

313.183 (Juli 2011 est.)

Leeftijdsopbouw

0-14 jaar: 20,2% (mannen 31.929/vrouwen 31.034)
15-64 jaar: 67,1% (mannen 105.541/vrouwen 103.202)
65 jaar and over: 12,7% (mannen 17.974/vrouwen 21.378) (2011 est.)

Bevolkingsgroei

0,674% (2011 est.)

Geboortecijfer

13,23 births/1.000 inwoners (2011 est.)

Sterftecijfer

7,02 deaths/1.000 inwoners (July 2011 est.)

Netto migratie percentage

0,53 migrant(s)/1.000 inwoners (2011 est.)

Bevolking naar sekse

at birth: 1,04 man/vrouw
onder 15 jaar jaar: 1,03 man/vrouw
15-64 jaar: 1,02 man/vrouw
65 jaar and over: 0,85 man/vrouw
totale bevolking: 1 man/vrouw (2011 est.)

Zuigelingensterfte

total: 3,18 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 3,33 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 3,03 deaths/1.000 levend geborenen (2011 est.)

Levensverwachting

totale bevolking: 81 jaar
mannen: 78,81 jaar
vrouwen: 83,29 jaar (2011 est.)

Vruchtbaarheidspercentage

1,89 kinderen/vrouw (2011 est.)

hiv/AIDS - percentage volwassenen

0,3% (2009 est.)

hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS

fewer than 1.000 (2009 est.)

hiv/AIDS - overledenen

fewer than 100 (2009 est.)

Alfabetisme

definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 99%
mannen: 99%
vrouwen: 99% (2003 est.)

Moedersterfte

5 doden / 100.000 levendgeborenen (2008)

Uitgaven aan gezondheidszorg

4,2% BBP (2009)

Dichtheid van artsen

3,934 artsen / 1.000 inwoners (2008)

Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking

5,79 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2007)

Obesitas - percentage volwassenen

12,4% (2002)


Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 19 maart 2012