Hongkong

Hongkong BNP - Reëel groeicijfer

Hongkong > Economie

BNP - Reëel groeicijfer: 2,9% (2013 est.)
1,5% (2012 est.)
4,8% (2011 est.)

Definitie: Deze indicator geeft de bbp-groei op jaarbasis gecorrigeerd voor inflatie en uitgedrukt als een percentage.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015

Zie ook

© 2015 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.