Honduras

Honduras Lopende rekening van de betalingsbalans

Honduras > Economie

Lopende rekening van de betalingsbalans: -$1.248 billion (2011 est.)
-$954.8 million (2010 est.)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 11 maart 2011

Zie ook

© 2012 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.