Flag of Guatemala

Guatemala Demografie Profiel 2012

Home > Guatemala

Bevolking

14.099.032 (Juli 2011 est.)

Leeftijdsopbouw

0-14 jaar: 38,1% (mannen 2.678.340/vrouwen 2.582.472)
15-64 jaar: 58% (mannen 3.889.573/vrouwen 4.130.698)
65 jaar and over: 3,9% (mannen 252.108/vrouwen 291.272) (2011 est.)

Bevolkingsgroei

1,948% (2011 est.)

Geboortecijfer

26,48 births/1.000 inwoners (2011 est.)

Sterftecijfer

4,92 deaths/1.000 inwoners (July 2011 est.)

Netto migratie percentage

-2,08 migrant(s)/1.000 inwoners (2011 est.)

Bevolking naar sekse

at birth: 1,05 man/vrouw
onder 15 jaar jaar: 1,04 man/vrouw
15-64 jaar: 0,94 man/vrouw
65 jaar and over: 0,87 man/vrouw
totale bevolking: 0,97 man/vrouw (2011 est.)

Zuigelingensterfte

total: 25,16 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 27,34 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 22,87 deaths/1.000 levend geborenen (2011 est.)

Levensverwachting

totale bevolking: 71,17 jaar
mannen: 69,29 jaar
vrouwen: 73,14 jaar (2011 est.)

Vruchtbaarheidspercentage

3,18 kinderen/vrouw (2011 est.)

hiv/AIDS - percentage volwassenen

0,8% (2009 est.)

hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS

62.000 (2009 est.)

hiv/AIDS - overledenen

2.600 (2009 est.)

Moedersterfte

110 doden / 100.000 levendgeborenen (2008)

Alfabetisme

definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 69,1%
mannen: 75,4%
vrouwen: 63,3% (2002 census)

Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht

17,7% (2002)

Uitgaven aan gezondheidszorg

5,7% BBP (2009)

Dichtheid van artsen

0,9 artsen / 1.000 inwoners (1999)

Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking

0,6 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2009)


Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 19 maart 2012