Flag of Guatemala

Guatemala Profiel Demografie 2014

Home > Guatemala

Bevolking14.647.083 (Juli 2014 est.)
Leeftijdsopbouw0-14 jaar: 36,2% (mannen 2.698.238/vrouwen 2.597.026)
15-24 jaar: 22,1% (mannen 1.625.139/vrouwen 1.615.543)
25-54 jaar: 32,4% (mannen 2.251.665/vrouwen 2.487.332)
55-64 jaar: 5,2% (mannen 362.686/vrouwen 393.273)
65 jaar and over: 4,2% (mannen 286.041/vrouwen 330.140) (2014 est.)
Bevolkingsgroei1,86% (2014 est.)
Geboortecijfer25,46 births/1.000 inwoners (2014 est.)
Sterftecijfer4,82 deaths/1.000 inwoners (2014 est.)
Netto migratie percentage-2 migrant(s)/1.000 inwoners (2014 est.)
Bevolking naar sekseat birth: 1,05 man/vrouw
0-14 jaar: 1,04 man/vrouw
15-24 jaar: 1,01 man/vrouw
25-54 jaar: 0,91 man/vrouw
55-64 jaar: 0,97 man/vrouw
65 jaar and over: 0,87 man/vrouw
totale bevolking: 0,97 man/vrouw (2014 est.)
Zuigelingensterftetotal: 23,51 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 25,57 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 21,35 deaths/1.000 levend geborenen (2014 est.)
Levensverwachtingtotale bevolking: 71,74 jaar
mannen: 69,82 jaar
vrouwen: 73,76 jaar (2014 est.)
Vruchtbaarheidspercentage2,99 kinderen/vrouw (2014 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen0,7% (2012 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS57.800 (2012 est.)
hiv/AIDS - overledenen3.400 (2012 est.)
Alfabetismedefinition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 75,9%
mannen: 81,2%
vrouwen: 71,1% (2011 est.)
Moedersterfte120 doden / 100.000 levendgeborenen (2010)
Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht13% (2009)
Uitgaven aan gezondheidszorg6,7% BBP (2011)
Dichtheid van artsen0,93 artsen / 1.000 inwoners (2009)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking0,7 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2011)
Obesitas - percentage volwassenen19,2% (2008)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015