Gabon

Gabon BNP - Reëel groeicijfer

Gabon > Economie

BNP - Reëel groeicijfer: 6,6% (2013 est.)
5,6% (2012 est.)
7,1% (2011 est.)

Definitie: Deze indicator geeft de bbp-groei op jaarbasis gecorrigeerd voor inflatie en uitgedrukt als een percentage.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015

Zie ook

© 2015 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.