Chili

Chili Directe buitenlandse investeringen - instroom

Chili > Economie

Directe buitenlandse investeringen - instroom: $214.8 billion (31 December 2013 est.)
$NA (31 December 2012 est.)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015

Zie ook

© 2015 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.