Chili

Chili Directe buitenlandse investeringen - instroom

Chili > Economie

Directe buitenlandse investeringen - instroom: $155.6 billion (31 December 2011 est.)
$137.4 billion (31 December 2010 est.)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 11 maart 2011

Zie ook

© 2012 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.