Flag of Brunei

Brunei Profiel Demografie 2014

Home > Brunei

Bevolking422.675 (Juli 2014 est.)
Leeftijdsopbouw0-14 jaar: 24,2% (mannen 52.753/vrouwen 49.548)
15-24 jaar: 17,3% (mannen 36.187/vrouwen 36.965)
25-54 jaar: 46,9% (mannen 96.006/vrouwen 102.028)
55-64 jaar: 7,6% (mannen 16.542/vrouwen 15.589)
65 jaar and over: 4% (mannen 8.301/vrouwen 8.756) (2014 est.)
Bevolkingsgroei1,65% (2014 est.)
Geboortecijfer17,49 births/1.000 inwoners (2014 est.)
Sterftecijfer3,47 deaths/1.000 inwoners (2014 est.)
Netto migratie percentage2,47 migrant(s)/1.000 inwoners (2014 est.)
Bevolking naar sekseat birth: 1,05 man/vrouw
0-14 jaar: 1,07 man/vrouw
15-24 jaar: 0,98 man/vrouw
25-54 jaar: 0,94 man/vrouw
55-64 jaar: 0,99 man/vrouw
65 jaar and over: 0,95 man/vrouw
totale bevolking: 1 man/vrouw (2014 est.)
Zuigelingensterftetotal: 10,48 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 12,48 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 8,39 deaths/1.000 levend geborenen (2014 est.)
Levensverwachtingtotale bevolking: 76,77 jaar
mannen: 74,46 jaar
vrouwen: 79,19 jaar (2014 est.)
Vruchtbaarheidspercentage1,82 kinderen/vrouw (2014 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenenless than 0,1% (2003 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDSfewer than 200 (2003 est.)
hiv/AIDS - overledenenfewer than 200 (2003 est.)
Alfabetismedefinition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 95,4%
mannen: 97%
vrouwen: 93,9% (2011 est.)
Moedersterfte24 doden / 100.000 levendgeborenen (2010)
Uitgaven aan gezondheidszorg2,5% BBP (2011)
Dichtheid van artsen1,36 artsen / 1.000 inwoners (2010)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking2,8 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2011)
Obesitas - percentage volwassenen7,5% (2008)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015