Flag of Brunei

Brunei Demografie Profiel 2012

Home > Brunei

Bevolking

408.786 (Juli 2011 est.)

Leeftijdsopbouw

0-14 jaar: 25,5% (mannen 52.944/vrouwen 49.729)
15-64 jaar: 70,9% (mannen 141.121/vrouwen 143.977)
65 jaar and over: 3,5% (mannen 6.881/vrouwen 7.238) (2011 est.)

Bevolkingsgroei

1,691% (2011 est.)

Geboortecijfer

17,74 births/1.000 inwoners (2011 est.)

Sterftecijfer

3,39 deaths/1.000 inwoners (July 2011 est.)

Netto migratie percentage

2,55 migrant(s)/1.000 inwoners (2011 est.)

Bevolking naar sekse

at birth: 1,05 man/vrouw
onder 15 jaar jaar: 1,06 man/vrouw
15-64 jaar: 0,97 man/vrouw
65 jaar and over: 0,95 man/vrouw
totale bevolking: 1 man/vrouw (2011 est.)

Zuigelingensterfte

total: 11,15 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 13,31 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 8,9 deaths/1.000 levend geborenen (2011 est.)

Levensverwachting

totale bevolking: 76,37 jaar
mannen: 74,09 jaar
vrouwen: 78,75 jaar (2011 est.)

Vruchtbaarheidspercentage

1,85 kinderen/vrouw (2011 est.)

hiv/AIDS - percentage volwassenen

less than 0,1% (2003 est.)

hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS

fewer than 200 (2003 est.)

hiv/AIDS - overledenen

fewer than 200 (2003 est.)

Alfabetisme

definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 92,7%
mannen: 95,2%
vrouwen: 90,2% (2001 census)

Moedersterfte

21 doden / 100.000 levendgeborenen (2008)

Uitgaven aan gezondheidszorg

3% BBP (2009)

Dichtheid van artsen

1,417 artsen / 1.000 inwoners (2008)

Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking

2,71 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2008)


Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 19 maart 2012