Belarus

Belarus Lopende rekening van de betalingsbalans

Belarus > Economie

Lopende rekening van de betalingsbalans: -$4.245 billion (2013 est.)
-$1.688 billion (2012 est.)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015

Zie ook

© 2015 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.