Amerikaans-Samoa

Amerikaans-Samoa Levensverwachting

Amerikaans-Samoa > Demografie

Levensverwachting: totale bevolking: 74,91 jaar
mannen: 71,96 jaar
vrouwen: 78,04 jaar (2014 est.)

Definitie: Deze indicator geeft het gemiddelde aantal jaren om geleefd te worden door een groep mensen geboren in hetzelfde jaar, als de sterfte op elk leeftijd blijft constant in de toekomst. De vermelding omvat totale populatie evenals de mannelijke en vrouwelijke onderdelen. Levensverwachting bij de geboorte is ook een maat voor de totale kwaliteit van leven in een land en een overzicht van de sterfte op alle leeftijden. Het kan ook worden gedacht als een indicatie van het potentiële rendement op investeringen in menselijk kapitaal en is nodig voor de berekening van verschillende actuariële maatregelen.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2015

Zie ook

© 2015 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.