Internet-gebruikers

chart

Country20022008
Tuvalu1.3004.200


Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 1 Januari 2015