Aantal internet-hosts

chart
export

Country2004200620082010
Sierra Leone277208280


Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 1 Januari 2011