Aantal internet-hosts

chart
Country20042006200820102012
Sierra Leone277208280282

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 1 Januari 2015